Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Ξένες αγορές, διέξοδος στην οικονομική κρίση για τις Ελληνικές Εταιρείες

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως χωρίς την εξωστρέφεια των Ελληνικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη ξένων αγορών, η αντιστάθμιση των απωλειών εσόδων από την οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα μας, δεν μπορεί να αποφευχθεί!
Ο προσανατολισμός των ελληνικών εταιρειών εκτός των συνόρων της Ελλάδας έχει αποδειχθεί σωτήριος.  Ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος το επιβεβαιώνει καθημερινά με ιστορίες επιτυχίας εταιρειών που αποφάσισαν να αναπτυχθούν σε ξένες αγορές.
Κάντε το πρώτο βήμα και δημιουργήστε μία όμορφη πολυγλωσσική ιστοσελίδα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας δίνοντας την δυνατότητα στους διεθνείς πελάτες να τα ανακαλύψουν.

Τι μπορούμε να κάνουμε:

Κατασκευή ιστοσελίδων (με ένα εύχρηστο δυναμικό περιβάλλον ανάπτυξης)
Internet Marketing (για να σας βρίσκουν και να σας επιλέγουν)
Προώθηση και προβολή στην OnlineExpo (το πιο σύγχρονο εργαλείο για την προβολή σας στις αγορές του εξωτερικού)

Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Η αγορά οίνου στην Γερμανία

Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς

Το 2009 η κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου στη Γερμανία σημείωσε πτώση, μετά από τρία χρόνια συνεχούς ανόδου. Έτσι, το 2009 η κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου περιορίστηκε στα 20,1 λίτρα ετησίως, επανερχόμενη στο επίπεδο του 2006.
Η κατά κεφαλήν κατανάλωση αφρώδους οίνου παρέμεινε σταθερή στα 3,9 λίτρα ετησίως, ενώ η κατανάλωση μπύρας συνέχισε την πτωτική πορεία της, περιοριζόμενη για πρώτη φορά κάτω των 110 λίτρων ετησίως (μείωση κατά -1,4%, κατά κεφαλήν κατανάλωση το 2009 ίση με 109,6 λίτρα ετησίως).

ΙΙ. Εισαγωγές οίνου στη Γερμανία
Οι εισαγωγές της Γερμανίας αυξήθηκαν το 2009 κατά 1,5% σε όρους ποσότητας, φθάνοντας τα 1.267 εκ λίτρα.