Πέμπτη, 17 Απριλίου 2008

Στρατηγικό πλάνο e-marketing

Μεγιστοποιούμε τα οφέλη από την διαδικτυακή σας παρουσία στο Internet με την ανάπτυξη ενός στρατηγικού πλάνου e-marketing.

Από τι αποτελείται το πλάνο μας:

 1. Στόχους που θέλουμε να πετύχουμε

 2. Αξιολόγηση του ήδη υπάρχοντος web site

 3. Ανάλυση και έρευνα της αγοράς και του ανταγωνισμού

 4. Προτάσεις – Ιδέες - Υλοποίηση

 5. Προτάσεις προώθησης και προβολής του web site σε online κανάλια επικοινωνίας όπως:

 • Μηχανές Αναζήτησης (Search Engine Marketing, PPC Advertising)

 • Online καταλόγους (Directories)

 • Ενημερωτικά δελτία (Newsletter)

 • Δελτία Τύπου (Press Release)

 • E-mail Marketing

 • Viral Marketing

 • Blogs

 • Online Events

 • Banner Advertising

 • Ομάδες – Κοινότητες με ίδια ενδιαφέροντα (facebook, myspace, κ.α)

 1. Αποτελεσματικότητα εκστρατείας – Συμπεράσματα – Αξιολογήσεις – Προτάσεις

 2. Ανατροφοδότηση της εκστρατείας μας με νέα δεδομένα.

 3. Αναπροσαρμογή του web site μας με νέα δεδομένa