Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησηςΤο ελαιόλαδο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας καθώς καλύπτει το 11% της συνολικής αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα σε όρους αξίας (έναντι 2% στην Ευρώπη). Ειδικότερα η Ελλάδα είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός ελαιολάδου (μετά την Ισπανία και την Ιταλία), με παραγωγή της τάξης των 370 χιλιάδων τόνων το 2009, η οποία αντιστοιχεί σε αξία της τάξης των 800€ εκατ., συνεισφέροντας έτσι το 0,3% του ΑΕΠ (έναντι 0,2% του ΑΕΠ για τον ισπανικό κλάδο και 0,1% για τον ιταλικό).

Επιπλέον η παραγωγή ελαιολάδου αποτελεί έναν κλάδο με σημαντική δυναμική διεθνώς τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, η αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης ελαιολάδου κατά 50% την τελευταία εικοσαετία απορροφήθηκε σε μεγάλο βαθμό (της τάξης των 3/4) από την μεγαλύτερη διείσδυσή του σε μη παραδοσιακές αγορές, οι οποίες σημειώνουν ακόμα χαμηλά επίπεδα κατά κεφαλήν κατανάλωσης ελαιολάδου συγκριτικά με τις βασικές χώρες ελαιοπαραγωγούς. Η άνω τάση οφείλεται κυρίως στην διάχυση της πληροφόρησης για την διατροφική αξία του ελαιολάδου. Σε κάθε περίπτωση, το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής αλλά και της κατανάλωσης ελαιολάδου ακόμα συγκεντρώνεται στην Ευρώπη (76% και 70% αντίστοιχα). Τρείς ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα( συγκεντρώνουν τα 3/4 της παγκόσμιας παραγωγής και απορροφούν άνω του 1/2 της κατανάλωσης.

Το άρθρο είναι Από τις Κλαδικές Μελέτες της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 2011

Δείτε το πλήρες άρθρο σε μορφή pdf (μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας στην ηλεκτρονική έκθεση τροφίμων και ποτών Onlineexpo.gr)