Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2008

Προώθηση του ιστοχώρου σας(web site)


Με τον όρο προώθηση εννοείται η γνωστοποίηση της εμπορικής αξιοποίησης του διαδικτύου από την εταιρία στην αγορά - στόχο.

Ας σημειωθεί εδώ πως αν γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες που χρειάζεται ένα web site για την κατασκευή του μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια σωστά, δεν εξασφαλίζεται η επιτυχία του site αν δεν προωθηθεί. Δηλαδή αν λείπει η ενημέρωση της αγοράς - στόχου.

Βασική αρχή επιτυχίας είναι να χειριστεί η εταιρία το web site σαν ένα άλλο προϊόν ή υπηρεσία της που χρειάζεται προώθηση, το δε διαδίκτυο όπως τα υπόλοιπα μέσα του μάρκετινγκ. Ας δούμε επιγραμματικά τη σημαίνει αυτό:

1. Καθορισμός της αγοράς - στόχου
2. Άμεση διαφήμιση της ιστοσελίδας (κάρτες, επιστολοχαρτα, έγγραφα κ.α)
3. Έμμεση διαφήμιση της ιστοσελίδας (άρθρα, δελτία τύπου, συνεντεύξεις κ.α)
4. Προώθηση και προβολή διαφημιστική της ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης.
5. Προώθηση και προβολή διαφημιστική της ιστοσελίδας σας σε καταλόγους.
6. Δημιουργία συνδέσεων - παραπομπών (links) σε ιστοσελίδες σχετικές με την εταιρία (τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της).