Κυριακή, 11 Μαΐου 2008

Ανακατασκευή ιστοχώρου

«Μια καλή ιδέα που δεν είναι εκτελεσμένη σωστά είναι καλύτερα από μία κακή ιδέα εκτελεσμένη σωστά.»

Δείτε βήμα προς βήμα πως μπορούμε να ανακατασκευάσουμε τον ιστοχώρο σας.

1. Πείτε μας τους στόχους σας. Το σχέδιο – design πρέπει να συνδέεται άμεσα με τους επιχειρηματικούς σας στόχους.

2. Η σύλληψη, η ιδέα , ποιό είναι το μύνημα (Στόχος του σχεδίου είναι να οδηγηθεί ο θεατής επισκέπτης σε ένα προκαθορισμένο και σαφές μύνημα).

3. Παράδοση γραφιστικού σχεδιασμού όπου θα φαίνονται ξεκάθαρα σε ποιούς απευθύνεται και το μύνημα που στέλνει.

4. Ολοκλήρωση ιστοχώρου με τις υπόλοιπες σελίδες.

5. Δοκιμή ιστοχώρου - διορθώσεις αλλαγές αν χρειάζονται

6. Ανέβασμα στο διαδίκτυο στην φυσιολογική του θέση.

7. Αξιολόγηση ιστοχώρου (αν πέτυχε τους στόχους)