Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Η αγορά γιαουρτιού στην Γερμανία


Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς

Κατά την εικοσαετία 1991/2010 η γερμανική αγορά γιαουρτιού σημείωσε γενικά, παρά τις διακυμάνσεις, αυξητική τάση σε όλα τα βασικά μεγέθη της – παραγωγή, εισαγωγές, εξαγωγές, κατανάλωση, κατά κεφαλήν κατανάλωση.
Η κατανάλωση γιαουρτιού έφθασε το 2010 τους 1.460 χιλ. τόννους, αυξανόμενη κατά 2,3% έναντι του 2009. Συνολικά στην εικοσαετία 1991/2010 η κατανάλωση γιαουρτιού αυξήθηκε κατά 60%.
Η κατά κεφαλήν κατανάλωση γιαουρτιού έφθασε το 2010 τα 17,8 κιλά ετησίως, έναντι 17,4 κιλών κατ’έτος το 2009, 14,9 κιλών το 2001 και μόλις 11,5 κιλών το 1991.

Η αύξηση της κατανάλωσης κατά το διάστημα 1991/2010 οφείλεται επομένως κατά κύριο λόγο στην αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης γιαουρτιού και όχι σε αύξηση του πλήθους των καταναλωτών. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός της Γερμανίας έχει αρχίσει να μειώνεται από το 2004 και μετά, η κατανάλωση διατηρεί την αυξητική της πορεία.