Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Η αγορά γιαουρτιού στην Γερμανία


Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς

Κατά την εικοσαετία 1991/2010 η γερμανική αγορά γιαουρτιού σημείωσε γενικά, παρά τις διακυμάνσεις, αυξητική τάση σε όλα τα βασικά μεγέθη της – παραγωγή, εισαγωγές, εξαγωγές, κατανάλωση, κατά κεφαλήν κατανάλωση.
Η κατανάλωση γιαουρτιού έφθασε το 2010 τους 1.460 χιλ. τόννους, αυξανόμενη κατά 2,3% έναντι του 2009. Συνολικά στην εικοσαετία 1991/2010 η κατανάλωση γιαουρτιού αυξήθηκε κατά 60%.
Η κατά κεφαλήν κατανάλωση γιαουρτιού έφθασε το 2010 τα 17,8 κιλά ετησίως, έναντι 17,4 κιλών κατ’έτος το 2009, 14,9 κιλών το 2001 και μόλις 11,5 κιλών το 1991.

Η αύξηση της κατανάλωσης κατά το διάστημα 1991/2010 οφείλεται επομένως κατά κύριο λόγο στην αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης γιαουρτιού και όχι σε αύξηση του πλήθους των καταναλωτών. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός της Γερμανίας έχει αρχίσει να μειώνεται από το 2004 και μετά, η κατανάλωση διατηρεί την αυξητική της πορεία.

Η παραγωγή γιαουρτιού της Γερμανίας ανήλθε το 2010 σε 1.686 χιλιάδες τόννους, αυξανόμενη κατά 2,1% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Για το διάστημα 1991/2010 η αύξηση της παραγωγής υπολογίζεται σε 60%.

Η εξωστρέφεια της γερμανικής βιομηχανίας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων ακολουθεί γενικά ανοδική πορεία, καθώς όλο και μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής κατευθύνεται προς αγορές του εξωτερικού: ο λόγος εξαγωγές/παραγωγή αυξήθηκε από το 14% το 1991 στο 24% το 2005, ενώ την πενταετία 2006-2010 εμφανίζεται να έχει περιοριστεί στο επίπεδο του 22%.

Έτσι, οι εξαγωγές γιαουρτιού της Γερμανίας έφθασαν το 2010 τις 371 χιλιάδες τόννους, ενώ στο μέγιστο σημείο τους είχαν φθάσει το 2005 με 400 χιλιάδες τόννους.

Οι εισαγωγές γιαουρτιού της Γερμανίας βρίσκονται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το επίπεδο παραγωγής, εξαγωγών και κατανάλωσης.

Είναι αξιοσημείωτο ωστόσο, ότι οι εισαγωγές αυξάνονται με γρηγορότερο ρυθμό από την αύξηση της κατανάλωσης, με αποτέλεσμα να καλύπτουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές γιαουρτιού της Γερμανίας ήταν μόλις 4,8 χιλ. τόννοι το 1991 (μερίδιο 0,5% της κατανάλωσης), ενώ το 2010 έφθασαν στο υψηλότερο σημείο τους, ήτοι στους 144 χιλιάδες τόννους, καλύπτοντας μερίδιο 10% επί της κατανάλωσης.

Σχεδόν το 80% της γερμανικής αγοράς γιαουρτιού αφορά γιαούρτι με φρούτα, ενώ μόλις το 20% αυτής αφορά το φυσικό γιαούρτι. Η διαίρεση αυτή ισχύει σε γενικές γραμμές για όλα τα μεγέθη της αγοράς: παραγωγή, κατανάλωση, εισαγωγές και εξαγωγές.

Οι προτιμήσεις των καταναλωτών δε φαίνεται να έχουν μεταβληθεί διαχρονικά, καθώς το μερίδιο του φυσικού γιαουρτιού στο σύνολο της κατανάλωσης γιαουρτιού κυμαίνεται κοντά στο 20%, σχεδόν σε όλο το διάστημα 1991/2010. Την τετραετία 2006-2009 παρατηρείται μια μετατόπιση προς το φυσικό γιαούρτι, με το μερίδιο του στο σύνολο της κατανάλωσης να φθάνει τη μέγιστη τιμή 23,6% το 2009. Ωστόσο, η τάση αυτή, με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στατιστικά στοιχεία, δε συνεχίστηκε το 2010.

Έτσι, η κατά κεφαλήν κατανάλωση φυσικού γιαουρτιού έφθασε το υψηλότερο επίπεδό της, 4,1 κιλά ετησίως στο διάστημα 2007-2009, ενώ το 2010 περιορίστηκε στα 3,7 κιλά/έτος.

Η παραγωγή φυσικού γιαουρτιού της Γερμανίας μειώθηκε το 2010 στους 390 χιλιάδες τόννους, έναντι 422 χιλ. τόννων το 2009, το οποίο ήταν και το υψηλότερο επίπεδο της εικοσαετίας. Οι εξαγωγές φυσικού γιαουρτιού ανήλθαν σε 100 χιλιάδες τόννους περίπου, ενώ οι εισαγωγές πλησίασαν τους 14 χιλιάδες τόννους. Έτσι, η κατανάλωση φυσικού γιαουρτιού για το 2010 υπολογίζεται σε 306 χιλιάδες τόννους.

Οι εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού της Γερμανίας έχουν αυξηθεί στο διάστημα 1991/2010 σχεδόν κατά 2.000%, ξεκινώντας από τους 0,7 χιλιάδες τόννους το 1991 και φθάνοντας τους 8,1 χιλιάδες τόννους το 2001 και τους 13,9 χιλ. τόννους το 2010. Έτσι, οι εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού καλύπτουν την τελευταία δεκαετία ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 3,5% και 4,5% της κατανάλωσης φυσικού γιαουρτιού.

Πηγή: ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Το πλήρες άρθρο στην έκθεση τροφίμων και ποτών OnlineExpo

Δεν υπάρχουν σχόλια: