Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Βιολογικά ΠροϊόνταΠως παράγονται τα βιολογικά προϊόντα

Τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ε.Ο.Κ. 2092/91, η τήρηση των οποίων προϋποθέτει ότι:
Η γονιμότητα του εδάφους διατηρείται και αυξάνεται στις κατάλληλες περιπτώσεις με:

1. καλλιέργεια ψυχανθών
2. με χλωρή λίπανση
3. με καλλιέργεια βαθύρριζων φυτών (αμειψισπορά)
4. με την ενσωμάτωση οργανικών λιπασμάτων (κοπριά, κομπόστ) τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η καταπολέμηση των ασθενειών και των επιζήμιων εντόμων και των ζιζανίων πραγματοποιείται με την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων:

1. επιλογή των κατάλληλων ειδών και ποικιλιών
2. εναλλαγή των καλλιεργειών (αμειψισπορά)
3. λήψη κατάλληλων μέτρων (φυτοφράκτες, φωλιές, διασπορά εχθρών κλπ)
4. καταστροφή των ζιζανίων με φωτιά
5. χρήση ακίνδυνων φυτοπροτατευτικών προϊόντων (που αναφέρονται στο παράρτημα 2 του Καν. 2092/91) μόνο σε περιπτώσεις που η καλλιέργεια κινδυνεύει άμεσα.

Αντίστοιχα, για τα προϊόντα βιολογικής κτηνοτροφίας:

1. τα ζώα εκτρέφονται με πιστοποιημένες τροφές βιολογικής γεωργίας,
2. προτιμώνται οι αυτόχθονες φυλές ζώων προστατεύοντας αυτές από τον αφανισμό
3. επιλέγονται ανθεκτικές σε ασθένειες φυλές (έτσι γίνεται περιορισμένη χρήση αντιβιοτικών ή καθόλου όπου είναι δυνατό),
4. λαμβάνεται μέριμνα για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων επιβάλλοντας την ύπαρξη χώρων άσκησης, χώρων στέγασης με συγκεκριμένες προδιαγραφές κλπ,
5. απαγορεύεται η κακοποίηση των ζώων (δέσιμο, ηλεκτρική διέγερση κλπ),
6. ενθαρρύνεται η χρήση φυσικών βοσκοτόπων με αραιή βόσκηση προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό περιβάλλον από την ανεξέλεγκτη διάθεση των κτηνοτροφικών αποβλήτων.