Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008

Το απλό είναι ωραίο

Το απλό είναι ωραίο. Το πολύπλοκο άσχημο.

Η επιτυχημένη στρατηγική είναι πάντα ξεκάθαρη και απλή. Εύκολη να εκφραστεί και απλή να κατανοηθεί. Ακόμη, αξιοθαύμαστα εύκολη να πραγματοποιηθεί. (Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι το απλό δεν σημαίνει απαραίτητα και εύκολο. Μερικά απλά πράγματα μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν. Όμως γνωρίζουμε τουλάχιστον όλοι μας ποιός είναι ο σκοπός και έτσι οι συνολικές προσπάθειες της ομάδας μπορούν να ενορχηστρωθούν προς αυτόν τον σκοπό).

Γιατί το απλό είναι ωραίο?

Για ένα πράγμα, για το ότι ο πελάτης μπορεί να αναγνωρίσει εύκολα την εταιρία αλλά και αυτό που κάνει. Για να είναι αποτελεσματικό ένα εμπορικό είδος, θα πρέπει να είναι απλό και να μεταφέρει ένα μύνημα.

Αν η απλότητα αυξάνει την επίγνωση των πελατών, τη συμπάθεια και την σαφήνεια σε σχέση με την εταιρία και τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της, αυτόματα η απλότητα αυξάνει τις πωλήσεις, μειώνει το κόστος της απόκτησης των πελατών και μειώνει το βαθμό που οι πελάτες καταφεύγουν στα ανταγωνιστικά προϊόντα.

Χρήσιμα σημεία που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας.

  1. Περιγράψτε με σαφήνεια τον σκοπό που κάνετε ένα web site
  2. Περιγράψτε με σαφήνεια τους στόχους που θέλετε να πετύχετε.
  3. Προσδιορίστε ακριβώς το ακροατήριό σας.
  4. Μεταφέρετε με απλό και κατανοητό τρόπο το μύνημά σας σ΄αυτούς. (χρώματα, γραμματοσειρά, σχεδιαστικό ύφος, γραφή κειμένων).
WEB σημαίνει περιεχόμενο, αναζήτηση, συλλογή πληροφοριών και σύγκριση προϊόντων και υπηρεσιών. Κάντε την ζωή σ΄αυτούς που σας επισκέπτονται εύκολη και κερδίστε τους καρπούς από την απλότητά σας.