Τρίτη, 10 Ιουνίου 2008

Μεταπτυχιακοί φοιτητές - WEBONEΕίναι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση όταν μεταπτυχιακοί φοιτητές χρησιμοιούν το wesite μας για να αντλήσουν και να αντιγράψουν πληροφορίες.

θέλουμε να τονίσουμε εδώ ότι η WEBONE ήταν και θα είναι στο πλευρό τους για οτιδήποτε πληροφορία ή βοήθεια χρειαστούν.