Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Η αγορά μελιού της ΓερμανίαςΙ. Βασικά μεγέθη της αγοράς
Καταναλωτικές συνήθειες

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση μελιού στη Γερμανία είναι η υψηλότερη παγκοσμίως, και κυμαίνεται μεταξύ 1,1 και 1,2 κιλών ετησίως. Ωστόσο, κατά τα έτη 2008 και 2009 παρατηρήθηκε καθοδική τάση, η οποία αποδίδεται στην άνοδο των τιμών, και υπολογίζεται ότι η κατά κεφαλήν κατανάλωση έχει περιοριστεί στο 1 κιλό ετησίως.
Η πτωτική αυτή τάση καταγράφεται και στην έρευνα αγοράς της Axel Springer Marktforschung, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε δείγμα 31.000 ατόμων περίπου. Βάσει της έρευνας προκύπτει ότι, το 2010 το ποσοστό των Γερμανών για το οποίο η κατανάλωση μελιού είναι καθημερινή συνήθεια περιορίστηκε από το 12,4% στο 11,8%, ενώ το ποσοστό εκείνων που κατανώλουν μέλι μία ή περισσότερες φορές την εβδομάδα περιορίστηκε από το 49,4% στο 45,6%.