Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ


Α. Εξωτερικό εμπόριο της Σουηδίας

Η οικονομία της Σουηδίας βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, βασιζόμενη σε επεκτατική πολιτική και στην αύξηση της ζήτησης για τις εξαγωγές της. Η αύξηση της κατανάλωσης και των επενδύσεων αναμένεται να δώσουν την κύρια ώθηση στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να υποτιμάται ο κίνδυνος αρνητικών επιδράσεων στη σουηδική οικονομία από τα προβλήματα των κρατικών ελλειμμάτων σε άλλες χώρες και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 5,7% το 2010, ενώ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,4% το 2011 και 2,9% το 2012.

Κύριοι λόγοι της παρατηρούμενης ανάκαμψης είναι η ακολουθούμενη επεκτατική πολιτική και η αυξανόμενη διεθνής ζήτηση για τα σουηδικά εξαγόμενα προϊόντα. Οι ενθαρρυντικές αυτές εξελίξεις έχουν προκαλέσει αύξηση των δεικτών εμπιστοσύνης τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα μείωση της προληπτικής αποταμίευσης και αύξηση της πραγματικής καταναλωτικής δαπάνης.