Κυριακή, 18 Μαΐου 2008

Διαδικτυακό έναντι παραδοσιακού μάρκετινγκ

Το online marketing είναι διαφορετικό από το ofline marketing επειδή το διαδίκτυο αφορά προώθηση ένα προς ένα και όχι προώθηση μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται μία σύγκριση της κλασικής στρατηγικής προσέγγισης (ofline marketing) έναντι της στρατηγικής μέσα από το internet (online marketing).

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Internet Marketing

Κλασικό Marketing

Αγορά - Στόχος

Αναγνώριση και ανταπόκριση σε προτιμήσεις – επιθυμίες πελατών

Τμηματοποίηση πελατών

Προγραμματισμός προϊόντων – υπηρεσιών

Εξατομικευμένη ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη

Με βάση την έρευνα και ανάπτυξη

Τιμολόγηση προϊόντων – υπηρεσιών

Συμφωνία με τον κάθε πελάτη

Καθορσιμός από τον προσφέροντα για όλους τους πελάτες

Προβολή – Διαφήμιση

Παροχή πληροφορίας και διαφημιστικών σύμφωνα με τα συγκεκριμένα αιτήματα του πελάτη”advertising on demand”

Προώθηση ενός ενιαίου μυνήματος προς τους πελάτες “push and sell”

Κανάλια Διανομής

On-line, άμεσα:επιλογή πελατών

Διαμεσολαβητές, καταστήματα λιανικής: επιλογή προσφερόντων

Μέτρηση αποτελεσματικότητας

Διατήρηση και πιστότητα πελατών, μέτρηση αξίας κάθε πελάτη

Κέρδος, μερίδιο αγοράς