Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2008

Ολοκληρώθηκε το νέο web site: www.aivazis.gr


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το νέο site, www.aivazis.gr που ασχολείται με τις εκδόσεις και εκτυπώσεις.

Στις βασικότερες εργασίες που ειδικεύεται η εταιρία Χαράλαμπος Νικ. Αιβάζης, μεταξύ άλλων είναι η έκδοση και εκτύπωση επιστημονικών και άλλων βιβλίων με συνεργασία καθηγητών πανεπιστημίων και συγγραφέων.

Η συνέπεια και αρτιότητα των εκδόσεων μας πιστοποιείται από την συνεχή συνεργασία με τα Γραφεία Δημοσιευμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και άλλων Ανωτάτων και Τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλη την Ελλάδα.

Τα τμήματα τις πολυτεχνικής, θεολογικής, φυσικομαθηματικής, γεωπονικής είναι τα κυριότερα τμήματα με τα οποία συνεργαζόμαστε αλλά ταυτόχρονα επιδιώκουμε να έχουμε έναν αυξανόμενο κύκλο συνεργασιών με περισσότερα τμήματα σχολών.

Η μακροχρόνια πείρα μας στον τομέα των Γραφικών Τεχνών, Εκδόσεων – Εκτυπώσεων σας εγγυώνται συνέπεια, υπευθυνότητα και επωφελή συνεργασία.