Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2008

Σας ενδιαφέρει η τιμή που σας προσφέρουν για την κατασκευή των ιστοσελίδων σας?

Πάρτε την σωστή απόφαση

Το κόστος είναι η θεμελιώδης παράμετρος για κάθε έργο αλλά η ερώτηση που θα έπρεπε να κάνετε είναι πως προκύπτει αυτό το κόστος.

Στην WEBONE όταν αξιολογούμε τα έργα, πιστεύουμε ότι υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία που οδηγούν στην επιτυχία. Όταν λέμε επιτυχία δεν εννοούμε μόνο την ολοκλήρωση του έργου αλλά αν οι λύσεις που σας προτείναμε έχουν ικαναποιήσει τις ανάγκες σας και έχουν επιτύχει τους στόχους σας.

Το τρίγωνο έργου (Εξέταση έργων με όρους χρόνου, κόστους και εύρους)

Το κάθε έργο έχει κάποια στοιχεία χρονικού περιορισμού, κάποιον τύπο προϋπολογισμού και απαιτεί κάποια δουλειά για να ολοκληρωθεί (με άλλα λόγια έχει ένα καθορισμένο εύρος).

Νομίζουμε στο σημείο αυτό είναι καλό να αναλύσουμε το εύρος έργου. (τα άλλα δύο συστατικά θεωρούνται πιο βατά και κατανοητά).

Το εύρος αποτελείται από δύο συτατικά ή μέρη: το εύρος προϊόντος και το εύρος έργου.

Το εύρος προϊόντος περιγράφει την ποιότητα, τα χαρακτηρηστικά, και τις λειτουργίες του προϊόντος. Τα έγγραφα που περιγράφουν αυτές τις πληροφορίες ονομάζονται και “προδιαγραφές του προϊόντος”.

Από την άλλη μεριά το εύρος έργου περιγράφει την δουλειά που απαιτείται για την παράδοση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με το συγκεκριμένο εύρος προϊόντος. Το εύρος έργου συνήθως μετριέται σε εργασίες και φάσεις.

Μερικές σκέψεις πριν πάρετε την απόφαση

Ενδεικτικά στοιχεία που θα πρέπει να εξετάσετε κατά την επιλογή μιας επιχείρησης για το έργο σας.

1. Είναι η εμπειρία της επιχείρησης σημαντική!!

2. Υπάρχει τεκμηρίωση για το τι θα περιλαμβάνει ο γραφιστικός σχεδιασμός (design) και τι ο προγραμματισμός?

3. Με την υποστήριξη και συντήρηση του έργου τι γίνεται και ποιές είναι οι χρεώσεις?

4. Προτείνει η εταιρία λύσεις για να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα του έργου? Αν δεν μπορεί να μετρηθεί τότε να μην το κάνετε. Πετάτε τα λεφτά σας.

Ο κατάλογος μπορεί να είναι ατελείωτος αλλά εμείς θεωρούμε τα παραπάνω ως βασικότερα που θα πρέπει να εξετάσετε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: