Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2008

Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης - Search Engine Optimization

Η βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (search engine optimization – S.E.O.) αναφέρεται στη διαδικασία για έναν ιστοχώρο έτσι ώστε να εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης για τις συγκεκριμένες λέξεις- φράσεις κλειδιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: