Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

Marketing μέσα από το Internet

Η χρήση του διαδικτυακού marketing έγκειται στη δυνατότητα αύξησης των κερδών της επιχείρησης. Η αύξηση του κέρδους μπορεί να επιτευχθεί με ένα πλάνο - πρόγραμμα marketing που θα έχει τους παρακάτω στόχους:

  • Την αύξηση των συναλλαγών και την αύξηση των πωλήσεων (διεύρυνση μεριδίου αγοράς, αμφίδρομη επικοινωνία)
  • Την μείωση του κόστους των συναλλαγών (εξάλειψη μεσαζόντων, δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων - e-shops)
  • Την αναβάθμιση της επικοινωνίας με την αγορά - target (μείωση κόστους επιχειρησιακών συναλλαγών)
Εκτός της αύξησης των πωλήσεων και την μείωση του κόστους το internet marketing μπορεί και διάφορες άλλες λειτουργίες χρήσιμες για κάθε επιχείρηση όπως:

  • Έρευνα - έρευνες αγοράς (για νέα προϊόντα και υπηρεσίες)
  • Εισαγωγή νέου προϊόντος - δοκιμή στους καταναλωτές.
  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη νέου προϊόντος (σύμφωνα με τις επιθυμίες των πελατών)
  • Αναβάθμιση της εικόνας της επιχείρησης και των προϊόντων ή των υπηρεσιών της
  • Υποστήριξη του πελάτη πριν και μετά την πώληση. (ενημέρωση, σέρβις)

Δεν υπάρχουν σχόλια: