Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2009

Βιολογικό κρασίΒιολογικό κρασί: Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής Βιολογικής Γεωργίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το αναθεωρημένο έγγραφο εργασίας για την προπαρασκευή του Κανονισμού για τη παραγωγή βιολογικού κρασιού.

Στο κείμενο που παρουσιάστηκε για διαβούλευση, περιλαμβάνονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που θα πρέπει να γίνουν στον Κανονισμό (ΕΚ) 889/2008 ώστε  συμπεριληφθεί και η οινοποίηση στους κανόνες παραγωγής βιολογικών προϊόντων.

Μεταξύ άλλων, περιγράφονται οι προτεινόμενες οινολογικές πρακτικές που προτείνεται είτε να εφαρμοστούν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 606/2009 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1234/2007 (Ενιαίος Κανονισμός ΚΟΑ) είτε να εξαιρεθούν από την διαδικασία παραγωγής βιολογικών οίνων.

Το Ευρωπαϊκό Τμήμα της IFOAM εξέδωσε ήδη σχετική ανακοίνωση με την οποία τοποθετείται επί των τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν από το έγγραφο εργασίας.
Τοποθετήσεις έχουν κάνει μέχρι τώρα και ευρωπαϊκές οργανώσεις αγροτών.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα www.dionet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: