Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Κατανάλωση οίνου στις ΗΠΑ 1990-2010


Έτος
Κατά κεφαλήν κατανάλωση1

Συνολικός όγκος             (σε γαλόνια2)  

Συνολικός όγκος Επιτραπέζιου Οίνου                      (σε γαλόνια)3
2010
2.54 gals
784 million
678 million
2009
2.50 gals
767 million
670 million
2008
2.48 gals
753 million
658 million
2007
2.47 gals
745 million
650 million
2006
2.39 gals
717 million
628 million
2005
2.33 gals
692 million
609 million
2004
2.26 gals
665 million
589 million
2003
2.20 gals
639 million
570 million
2002
2.14 gals
617 million
552 million
2001
2.01 gals
574 million
512 million
2000
2.01 gals
568 million
507 million
1999
2.02 gals
543 million
475 million
1998
1.95 gals
526 million
466 million
1997
1.94 gals
519 million
461 million
1996
1.89 gals
500 million
439 million
1995
1.77 gals
464 million
404 million
1994
1.77 gals
459 million
395 million
1993
1.74 gals
449 million
381 million
1992
1.87 gals
476 million
405 million
1991
1.85 gals
466 million
394 million
1990
2.05 gals
509 million
423 million

1Αφορά σε όλες τις ποικιλίες οίνου, περιλαμβανομένου του αφρώδους και επιδόρπιου οίνου, του βερμούτ, και άλλων ειδικών φυσικών και επιτραπέζιων οίνων. Τα στοιχεία βασίζονται σε εκτιμήσεις του Bureau of the Census για τον πληθυσμό. Σημειώνουμε ότι οι μετρήσεις αντανακλούν το σύνολο του πληθυσμού και όχι εκείνο το ποσοστό που έχει δικαίωμα να πίνει (ενήλικες). Στην τελευταία περίπτωση, η κατά κεφαλήν κατανάλωση θα ήταν σαφώς υψηλότερη.
21 γαλόνι = 3,79 λίτρα (περίπου)
3Αφορά σε κρασιά με ποσοστό αλκοόλ κάτω του 14%.

Πηγή: Wine Institute/ Gomberg, Fredrikson & Associates(19.4.2011)

Δεν υπάρχουν σχόλια: