Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Εξελίξεις στην αγορά ελαιολάδου


Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (ΔΣΕ) αναμένεται αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής ελαιόλαδου από 2.900.000τον. περίπου που ήταν το 2009/10 σε 3.150.000τον. το 2011/12 μια αύξηση της τάξεως σχεδόν του 7%, ενώ η αύξηση από το 2007/08 υπολογίζεται ότι είναι της τάξεως του 16%. Παράλληλα αναμένεται σημαντική αύξηση των παγκόσμιων αποθεμάτων τα οποία κατά την έναρξη της περιόδου 2009/10 ήταν περίπου 670.000τον. και αναμένεται την περίοδο 2011/12 να φθάσουν τους 840.000τον. περίπου παρουσιάζοντας μια αύξηση κατά 25%.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  (σε 1.000τον.)

2009/10
2010/11*
2011/12**
Αποθέματα έναρξης
669,5
740,0
767,5
Παραγωγή
2973,5
3011,0
3142,5
Εισαγωγές
652,0
705,0
710,0
Κατανάλωση
2902,0
3014,5
3070,0
Εξαγωγές
653,0
674,0
714,0
Αποθέματα λήξης
740,0
677,5
836,0
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η παραγωγή των κύριων ελαιοπαραγωγών χωρών παγκόσμια.Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση της παραγωγής που παρουσιάζεται στις χώρες μέλη του ΔΣΕ η οποία από 550.000τον περίπου που ήταν την περίοδο 2007/08 αναμένεται να φθάσει τους 840.000τον. το 2011/12 μια αύξηση περίπου 52%, ειδικότερα σημαντική αύξηση παρουσιάζει η παραγωγή της Συρίας η οποία αναμένεται να διπλασιασθεί και η παραγωγή της Τουρκίας η οποία αναμένεται να αυξηθεί κατά 150%.

Παραγωγή  (σε 1.000τον.)

2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
Ευρωπαϊκή Ένωση
2.118,7
1.938,7
2.224,6
2.199,6
2.233,3
Ισπανία
1.236,1
1.030,0
1.401,5
1.375,0
1.400,0
Ιταλία
510,0
540,0
430,0
440,0
440,0
Ελλάδα
327,0
305,0
320,0
300,0
310,0
Πορτογαλία
36,3
53,4
62,5
71,8
71,8
Άλλες χώρες μέλη ΔΣΕ
548,0
666,0
692,5
731,4
834,2
Τυνησία
170,0
160,0
150
120,0
180,0
Συρία
100,0
130,0
150,0
180,0
200,0
Μαρόκο
85,0
85,0
140,0
130,0
120,0
Τουρκία
72,0
130,0
147,0
160,0
180,0
Αργεντινή
27,0
23,0
17,0
15,0
15,0
Αλγερία
24,0
61,5
26,5
50,0
54,5
Ιορδανία
21,5
18,5
17,0
21,0
22,0
Μη μέλη ΔΣΕ
46,5
64,5
56,5
80,0
75,0
Αυστραλία
12,0
15,0
18,0
18,0
19,0
Παλαιστίνη
8,0
20,0
5,5
25,0
10,0
Χιλή
6,5
8,5
12,0
16,0
22,0
Σύνολο
2.713,2
2.669,2
2.973,6
3.011,0
3.142,5

Τιμές παραγωγού κύριων ελαιοπαραγωγών χωρών.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΣΕ έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται στον διάγραμμα [1] που ακολουθεί παρατηρούμε ότι το 2008/09 οι τιμές ακολουθούσαν μια πορεία παράλληλη  στην Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009, το αξιοσημείωτο είναι ότι μετά  ενώ οι τιμές στην Ελλάδα και Ισπανία συνέχισαν την σχεδόν παράλληλη πορεία τους στην Ιταλία άρχισαν να αποκλίνουν προς τα πάνω φθάνοντας το Μάιο του 2011 την τιμή των 4€/κιλό σχεδόν ενώ οι αντίστοιχες τιμές σε Ελλάδα και Ισπανία κυμαίνονταν γύρω στα 2€/κιλό.
Στα ίδια όρια κυμαίνονταν και οι τιμές της Πορτογαλίας και Τυνησίας. Στην συνέχεια από το Μάιο του 2011 παρατηρούμε μια πτώση των τιμών και στην Ιταλία φθάνοντας τον Σεπτ. του 2011 στα 3,30€/κιλό περίπου παραμένοντας όμως κατά 65% ψηλότερη από αυτή των υπόλοιπων χωρών.

Εξαγωγές των κύριων ελαιοπαραγωγικών χωρών παγκοσμίως.

Οι εξαγωγές των κύριων ελαιοπαραγωγικών χωρών παγκοσμίως σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΣΕ παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια σημαντική αύξηση και αναμένεται να φθάσουν το 2011/12 τους 714.000τον. αυξημένες κατά 27% σε σχέση με το 2007/08 που ήταν 562.500τον.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εξαγωγές των κρατών – μελών της Ε.Ε. (οι οποίες είναι όλες και μέλη του ΔΣΕ) προς τρίτες χώρες καθώς και οι εξαγωγές των κύριων ελαιοπαραγωγών χωρών διεθνώς μελών και μη μελών του ΔΣΕ. 

Εξαγωγές των κύριων ελαιοπαραγωγικών χωρών παγκοσμίως   (σε 1.000τον.)

2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
Ευρωπαϊκή Ένωση
357,0
376,2
444,4
446,4
447,5
Ιταλία
180,2
176,9
195,1
160,0
160,0
Ισπανία
133,9
153,4
196,5
225,0
225,0
Πορτογαλία
29,0
30,7
35,8
43,2
43,2
Ελλάς
9,8
11,0
12,0
14,0
15,0
Γαλλία
1,5
1,6
1,4
1,5
1,7
Άλλες χώρες μέλη ΔΣΕ
191,5
212,3
189,1
201,6
240,5
Τυνησία
130,0
142,0
97
100,0
120,0
Συρία
20,0
15,0
18,0
25,0
35,0
Αργεντινή
18,5
14,0
19,0
11,0
10,5
Τουρκία
15,0
25,0
29,5
38,0
43,0
Μαρόκο
2,0
3,0
21,0
22,0
25,0
Μη μέλη ΔΣΕ
14,0
20,0
19,5
26,0
26,0
Αυστραλία
4,0
6,5
8,0
8,0
8,0
ΗΠΑ
3,0
3,0
2,5
3,0
3,0
Χιλή
1,5
2,0
3,0
5,5
8,5
Παλαιστίνη
0,0
3,0
0,5
4,0
1,0
Σύνολο
562,5
608,5
653,0
674,0
714,0

Δείτε περισσότερα στοιχεία στα άρθρα της έκθεσης τροφίμων και ποτών Onlineexpo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: