Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2008

Viral Marketing

Ετυμολογικά η έννοια αυτή παραπέμπει στην έννοια των "ιών" (virus) και βασίζεται ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο μεταδίδονται οι "ιοί" συντελώντας στην ταχεία εξάπλωση ενός μυνήματος.

Ουσιαστικά το viral marketing είναι μία στρατηγική marketing η οποία ενθαρρύνει τα άτομα πιθανούς πελάτες μιας επιχείρησης να μεταδώσουν ένα συγκεκριμένο μύνημα σε φίλους και γνωστούς τους πολύ γρήγορα.
Με τον τρόπο αυτό το μύνημα (υπηρεσία ή προϊόν) φτάνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε μερικές χιλιάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες αποδέκτες.

Για το Internet ως viral marketing μπορεί να ορισθεί η τεχνική εκείνη που παρακινεί τους χρήστες να μεταδώσουν το μύνημα σε άλλους χρήστες δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο εκθετική αύξηση στην ανάγνωση και επίδραση του μυνήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: